65 procent är positiva till en vindkraftsetablering utanför kommunens kust, medan endast 30...

läs mer