De olika politiska partierna i Skurups kommun måste få redovisa sin ståndpunkt om möjligheterna...

läs mer