Samråd

Inbjudan till samråd angående miljötillstånd för planerad etablering av havsbaserad vindkraftspark, Sydkustens vind, i Trelleborgs och Skurups kommuner.

Kustvind AB (”Kustvind”) planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för en havsbaserad vindkraftspark i territorialhavet i Trelleborgs och Skurups kommuner. Vindkraftsparken kommer att omfatta upp till 33 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 305 m med total installerad effekt om 500 MWh. Som ett led i arbetet med tillståndsansökan inbjuds myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda till avgränsningssamråd. Samrådet avser också anläggande av exportledningar för transport av el från etableringsområdet till planerad nätstation vid kusten.

Samrådsmöten har hållits digitalt. Om intresse finns kan eventuellt ytterligare något möte arrangeras i slutet av sommaren. Anmäl intresse nedan så återkommer vi med information.

Information om planerad verksamhet har sammanställts i ett samrådsunderlag som kan laddas ner nedan.

Skriftliga synpunkter på planerad verksamhet lämnas per e-post till sv-samrad@kustvind.se senast den 31 augusti 2021.

En andra samrådsrunda kommer att hållas när en större del av miljöutredningarna är genomförda och ett fylligare samrådsunderlag finns att ta ställning till. Tid och plats för detta kommer att annonseras i dagspress samt meddelas på denna sida. 

Det finns inga möten inplanerade för tillfället.

Intresseanmälan

Det är viktigt för oss att alla får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på det planerade projektet. Skicka in en intresseanmälan här om du inte haft möjlighet att delta på något av de redan genomförda samrådsmötena, men skulle vilja få möjlighet att delta, så återkommer vi med information om eventuella ytterligare möten i slutet av sommaren.