Samråd

Inbjudan till samråd angående miljötillstånd för planerad etablering av havsbaserad vindkraftspark, Sydkustens vind, i Trelleborgs och Skurups kommuner

Kustvind AB (”Kustvind”) planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för en havsbaserad vindkraftspark i territorialhavet i Trelleborgs och Skurups kommuner. Vindkraftsparken kommer att omfatta upp till 33 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 305 m med total installerad effekt om 500 MWh. Som ett led i arbetet med tillståndsansökan inbjuds myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda till avgränsningssamråd. Samrådet avser också anläggande av exportledningar för transport av el från etableringsområdet till planerad nätstation vid kusten.

Plats: Samrådet sker digitalt

När

  • Tisdagen den 22 juni, kl 17-19
  • Onsdagen den 23 juni, kl 15-17
  • Tisdagen den 29 juni, kl 17-19
  • Onsdagen den 30 juni, kl 15-17
  • Torsdagen den 1 juli, kl 17-19

Anmälan: Senast den 17 juni via anmälningsformulär som nås genom att klicka på önskad mötestid nedan.

Efter anmälan kommer en mötesinbjudan och instruktioner för att delta på det digitala samrådsmötet att skickas per e-post. Under mötet kommer en presentation ske av Kustvind samt information ges om projektet och tillståndsprocessen. Antalet platser på varje möte är begränsat för att alla som så önskar ska få möjlighet att ställa frågor. Vid behov kommer ytterligare mötestider att tillkomma och sådana tillkomna tider kommer att annonseras här på Kustvinds hemsida.

Information om planerad verksamhet har sammanställts i ett samrådsunderlag som kan laddas ner nedan.

Skriftliga synpunkter på planerad verksamhet lämnas per e-post till sv-samrad@kustvind.se senast den 31 augusti 2021.

Intresseanmälan

Det är viktigt för oss att alla får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på det planerade projektet. Om mötestiderna blir fullbokade kommer vi därför att schemalägga ytterligare möten. Skicka in en intresseanmälan här om du inte fått plats på något av de redan schemalagda mötena, så återkommer vi med information om ny mötestid.