Företaget

Kustvind är ett företag med säte i Skurup som arbetar med utveckling av havsbaserade vindkraftsprojekt som bidrar till klimatomställning och en trygg och hållbar elförsörjning.

En bärande tanke i vårt arbete är att en hållbar vindkraftsutbyggnad måste generera nytta för lokalsamhället. Det kan handla om arbetstillfällen, affärsmöjligheter för lokalt näringsliv, eller att en del av den ekonomiska avkastningen kanaliseras till lokala miljö- kultur- och utvecklingsprojekt. Vi arbetar därför i nära dialog med lokala aktörer för att identifiera och utveckla sådana möjligheter.

Kustvind grundades 2013 och ägs av Rikard Hedenblad, Magnus Jiborn och Harald Dirdal i egna bolag, samt Magnora ASA, som tillkom som delägare och finansiär våren 2020.

Magnora ASA är ett börsnoterat bolag på Oslobörsens huvudlista med bakgrund inom teknikutveckling för offshore olje- och gasproduktion, som idag helt fokuserar på investeringar i förnybar energi. Med Magnora har Kustvind fått en långsiktig och stabil delägare som tillför såväl kompetens som kapital till projektutvecklingen.