Kustvind ABUtvecklar kustnära, havsbaserad vindkraft som bidrar till klimatomställning och lokal nytta

En havsbaserad vindkraftpark…

…som genererar 2 TWh el kan minska utsläppen av koldioxid med en miljon ton per år. Det motsvarar 2 procent av de samlade svenska koldioxidutsläppen.

Havsbaserad vindkraft…

…är en nyckel till att öka elproduktionen i Skåne, och därmed minska risken för effektbrist och säkerställa en hållbar elförsörjning för framtiden.

En hållbar vindkraftsutbyggnad…

…måste generera nytta för lokalsamhället. Det kan handla om arbetstillfällen, affärsmöjligheter för lokalt näringsliv, eller att en del av den ekonomiska avkastningen kanaliseras till lokala miljö- kultur- och utvecklingsprojekt.

Sydkustens vind…

…är ett kustnära vindkraftsprojekt utanför Skurups och Trelleborgs kommun. 25-33 vindkraftverk, 8 till15 km från land kan tillsammans generera 2 TWh el per år, vilket räcker till att värma upp 100 000 villor eller till att driva 15% av alla svenska personbilar (720 000 bilar) helt på el.

Sydkustens vind

Sydkustens vind

Ett kustnära vindkraftsprojekt utanför Skurups och Trelleborgs kommun.

Beräknat antal turbiner – 25–33 beroende på teknikval
Beräknad effekt – 500 MW
Beräknad årsproduktion – 2 TWh